Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Các vạch quang phổ của các thiên hà.

Câu 2:

Các vạch quang phổ của các thiên hà.

   A. Đều bị lệch phía bước sóng ngắn.

   B. Đều bị lệch về phía nước sóng dài.

   C. Hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả.

   D. Có trường hợp lệch về phía bước sóng ngắn, có trường hợp lệch về phía bước sóng dài.

Lời giải:

   Chọn B.