Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt tham gia A. Được bảo toàn. B. Tăng. C. Giảm. D. Tăng hoặc giảm tùy theo phản ứng.

Câu 1:

Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt tham gia

   A. Được bảo toàn.

   B. Tăng.

   C. Giảm.

   D. Tăng hoặc giảm tùy theo phản ứng.

Lời giải:

   Chọn D.