Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trong bảng phân tích dao động theo từng thời điểm hình 21.3, ta có:

Câu 1:

Trong bảng phân tích dao động theo từng thời điểm hình 21.3, ta có:

   A. Năng lượng điện trường cực đại thời điểm số 2.

   B. Năng lượng từ trường cực đại từ thời điểm số 4.

   C. Năng lượng điện trường cực đại tại thời điểm số 6.

   D. Năng lượng từ trường cực đại tại thời điểm số 7.

Lời giải:

Chọn D.

Năng lượng từ trường: = 0,5L., do vậy cực đại khi cường độ dòng điện i qua cuộn dây cực đại → Năng lượng từ trường cực đại tại thời điểm số 3 và 7.