Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Tia hồng ngoại được phát ra A. Chỉ bởi các vật được nung nóng (đến nhiệt độ cao).

Câu 1:

Tia hồng ngoại được phát ra

   A. Chỉ bởi các vật được nung nóng (đến nhiệt độ cao).

   B. Chỉ bởi các vật có nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh.

   C. Chỉ bởi các vật có nhiệt độ trên C.

   D. Bởi các vật có nhiệt độ lớn hơn 0 K.

Lời giải:

   Chọn D.