Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Ta quan sát thay hiện tượng gì trên một sợi dây có sóng dừng?

Câu 1:

Ta quan sát thay hiện tượng gì trên một sợi dây có sóng dừng?

   A. Tất cả các phẩn tử của dây trên đều đứng yên.

   B. Trên đây có những bụng sóng xen kẽ nút sóng.

   C. Tất cả các điểm trên dây đều dao động với biên độ cự đại.

   D. Tất cả các điểm trên dây đều chuyển động với cùng vận tốc.

Lời giải:

   Chọn B