Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân

Câu 1:

Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân

   A. Phát ra một bức xạ điện từ.

   B. Tự phát phóng ra các tia α, β, γ nhưng không thay đổi hạt nhân.

   C. Tự phóng ra tia phóng xạ và biến thành một hạt nhân khác.

   D. Phóng ra các tia phóng xạ, khi bị bắn phá bằng những hạt chuyển động với tốc độ lớn.

Lời giải:

Chọn C

Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử của một số nguyên tố (kém bền vững) tự phóng ra các bức xạ rồi biến đổi thành hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố khác (bền vững hơn).