Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm, thì. A. Tấm kẽm mất

Câu 1:

Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm, thì.

   A. Tấm kẽm mất dần điện tích dương.

   B. Tấm kẽm mất dần điện tích âm.

   C. Tấn kẽm trở nên trung hòa điện.

   D. Điện tích âm của tấm kẽm không đổi.

Lời giải:

Chọn D

Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn 0,75μm, trong khi đó tấm kẽm có giới hạn quang điện thuộc vùng tử ngoại nên tia hồng ngoại không gây ra hiện tượng quang điện với kẽm được → Điện tích âm của tấm kẽm không đổi.