Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Khi tăng dần nhiệt độ của một dây tóc đèn điện, thì quang phổ của ánh sáng do nó phát ra thay đổi như thế nào sau đây?

Câu 1:

Khi tăng dần nhiệt độ của một dây tóc đèn điện, thì quang phổ của ánh sáng do nó phát ra thay đổi như thế nào sau đây?

   A. Sáng dần lên, nhưng vẫn có đủ bảy màu cầu vồng.

   B. Ban đầu chỉ có màu đỏ, sau lần lượt có thêm màu cam, màu vàng, cuối cùng , khi nhiệt độ đủ cao, mới có đủ bảy màu, chứ không sáng thêm.

   C. Vừa sáng dần thêm, vừa trải rộng dần, từ màu đỏ, qua các màu cam , vàng,... cuối cùng, khi nhiệt độ đủ cao, mới có đủ bảy màu.

   D. Hoàn toàn không thay đổi gì.

Lời giải:

   Chọn C.