Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hiện tượng tán sắc xảy ra A. Chỉ với lăng kính thủy tinh.

Câu 1:

Hiện tượng tán sắc xảy ra

   A. Chỉ với lăng kính thủy tinh.

   B. Chỉ với các lăng kính chất rắn hoặc chất lỏng.

   C. Ở mặt phân cách hai môi trường chiết quang khác nhau.

   D. Ở mặt phân cách một môi trường rắn hoặc lỏng, với chân không (hoặc không khí).

Lời giải:

   Chọn C