Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng A. Một chất cách điện trở thành dẫn điện khi được

Câu 1:

Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng

   A. Một chất cách điện trở thành dẫn điện khi được chiếu sáng.

   B. Giảm điện trở của một kim loại khi được chiếu sáng.

   C. Giảm điện trở của một chất bán dẫn, khi được chiếu sáng.

   D. Truyền dẫn ánh sáng theo các sợi quang uốn cong một cách bất kì.

Lời giải:

Chọn C.

Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm điện trở suất, tức là tăng độ dẫn điện của bán dẫn, khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.