Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Điều kiện có giao thoa sóng là

Câu 1:

Điều kiện có giao thoa sóng là

   A. Hai sóng chuyển động ngược chiều giao nhau.

   B. Hai sóng cùng tần số và có độ lệch pha không đổi giao nhau.

   C. Hai sóng có cùng bước sóng giao nhau.

   D. Hai sóng có cùng biên độ, cùng tốc độ giao nhau.

Lời giải:

Chọn B

Điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng: hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động có cùng tần số, cùng phương dao động và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.