Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Chu kì dao động nhỏ con lắc đơn phụ thuộc:

Câu 1:

Chu kì dao động nhỏ con lắc đơn phụ thuộc:

   A. Khối lượng con lắc

   B. Trọng lương con lắc

   C. Tỉ số của trọng lượng và khội lượng của con lắc

   D. khối lượng của con lắc.

Lời giải:

Chọn C

nên chu kì T phụ thuộc vào tỉ số của trọng lượng và khối lượng của con lắc.