Sách Giải Bài Tập và SGK

C6: Độ tự cảm của một cuộn dây phụ thuộc vào các yếu tố nào?

C6:

Độ tự cảm của một cuộn dây phụ thuộc vào các yếu tố nào?


Lời giải:

Độ tự cảm của cuộn dây được tính bằng công thức:Do đó độ tự cảm phụ thuộc vào kích thước, hình dạng cuộn dây, số vòng dây và độ từ thẩm μ của lõi thép (nếu cuộn dây có lõi thép).