Sách Giải Bài Tập và SGK

C5: Trong hình 1.5, hãy so sánh gia tốc hướng tâm của điểm N trên vành đĩa với gia tốc hướng tâm của điểm M cách trục quay một khoảng cách bằng nữa bán kính của đĩa.

C5:

Trong hình 1.5, hãy so sánh gia tốc hướng tâm của điểm N trên vành đĩa với gia tốc hướng tâm của điểm M cách trục quay một khoảng cách bằng nữa bán kính của đĩa.

Lời giải:

Điểm M và N chuyển động tròn đều với cùng tốc độ góc ω.

Gia tốc hướng tâm của điểm M là: = ω.

Gia tốc hướng tâm của điểm N là: = ω.

= 0,5. nên = 0,5 .