Sách Giải Bài Tập và SGK

C5: Sóng và hạt có đặc điểm gì khác biệt nhau

C5:

Sóng và hạt có đặc điểm gì khác biệt nhau ?

Lời giải:

Ánh sáng vừa có tính chất sóng, vừa có tính chất hạt, tuy nhiên tuỳ theo độ dài của bước sóng mà trong thực nghiệm ta nhận thấy ánh sáng thể hiện tính chất nào trội hơn:

+ Tính chất sóng thể hiện rõ nét với ánh sáng có bước sóng dài, từ 0,38μm trở lên (vùng ánh sáng khả kiến, hồng ngoại và sóng vô tuyến) vì chúng dễ thực hiện các thực nghiệm giao thoa, nhiễu xạ .... đặc trưng cho bản chất sóng và khó thực hiện các tác dụng đâm xuyên, ion hoá, quang điện .... thể hiện bản chất hạt.

+ Tính chất hạt thể hiện mạnh với ánh sáng có bước sóng ngắn từ 0,38μm trở xuống (vùng ánh sáng không khả kiến gồm tử ngoại, tia X và gamma) như có thể gây ra hiệu ứng quang điện, ion hoá không khí, đâm xuyên.... và thể hiện bản chất sóng rất yếu như khó thực hiện giao thoa, nhiễu xạ....