Sách Giải Bài Tập và SGK

C4: Vận dụng công thức (44.2) hãy giải thích định luật quang điện thứ ba.

C4:

Vận dụng công thức (44.2) hãy giải thích định luật quang điện thứ ba.


Lời giải:

Từ công thức Anh-xtanh:

ta nhận thấy động năng ban đầu cực đại của electron

khi thoát ra khỏi bề mặt kim loại phụ thuộc vào bước sóng λ của ánh sáng kích thích và phụ thuộc vào công thoát A đặc trưng cho mỗi kim loại khác nhau.

Đây cũng là nội dung của định luật quang điện thứ ba.