Sách Giải Bài Tập và SGK

C4: Trong trường hợp nào thì khi tăng dần điện dung C của tụ điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp, cường độ dòng điện hiệu dụng tăng rồi lại giảm?

C4:

Trong trường hợp nào thì khi tăng dần điện dung C của tụ điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp, cường độ dòng điện hiệu dụng tăng rồi lại giảm?


Lời giải:

Xét đoạn mạch RLC nối tiếp có

>


Từ từ tăng dần điện dung C thì

giảm dần → (

giảm dần xuống 0 → I tăng dần. Khi tăng C đến giá trị

mà

=

thì ta có cường độ dòng điện hiệu dụng

; sau đó tăng C lên tiếp tục thì (

tăng dần từ 0 → I lại giảm dần.