Sách Giải Bài Tập và SGK

C4: HÌnh 16.4 là ảnh chụp mặt nước khi có giao thoa sóng. Vì sao ở đây các vân giao thoa không phải là những đường liền nét như khi nhìn trực tiếp bằng mắt thường?

C4:

HÌnh 16.4 là ảnh chụp mặt nước khi có giao thoa sóng. Vì sao ở đây các vân giao thoa không phải là những đường liền nét như khi nhìn trực tiếp bằng mắt thường?

Lời giải:

Do chụp hình có hiện tượng trùng phùng với các dao động trên mặt nước nên ở đây các vân giao thoa không phải là những đường liền nét như khi nhìn trực tiếp bằng mắt thường.