Sách Giải Bài Tập và SGK

C3 : Nếu thay cho việc rạch hai khe

C3 :

Nếu thay cho việc rạch hai khe , trên màn E, người ta dùi hai lỗ nhỏ , thì bạn sẽ quan sát thấy gì?

Lời giải:

Nếu thay hai khe S1 ,S2 trên màn M2 bằng 2 lỗ nhỏ S1 ,S2 thì trên màn E vẫn quan sát thấy hiện tượng giao thoa, cũng có các vạch sáng và vạch tối xen kẽ, song song cách đều nhau, độ sáng của hệ vân giảm hẳn đi. Do đó để tăng độ sáng cho hệ vân, người ta thường thay các lỗ S1 ,S2 bằng hai khe hẹp.