Sách Giải Bài Tập và SGK

C3: Một dao động điều hòa có những đặc trưng vật lý nào?

C3:

Một dao động điều hòa có những đặc trưng vật lý nào?

Lời giải:

Một dao động điều hòa có những đặc trưng vật lý là: Biên độ, tần số dao động và dạng đồ thị dao động hình sin.