Sách Giải Bài Tập và SGK

C3: Dựa vào định luật bảo toàn momen động lượng, hãy giải thích sự khác biệt của chuyển động quay ở hai tư thế trên hình 3.2.

C3:

Dựa vào định luật bảo toàn momen động lượng, hãy giải thích sự khác biệt của chuyển động quay ở hai tư thế trên hình 3.2.

Lời giải:

Diễn viên xiếc đứng trên bàn xoay đang quay, biểu diễn lần lượt ở hai tư thế khác nhau, dựa vào định luật bảo toàn momen động lượng, ta có: ω = ω

+ Ở tư thế dang 2 tay ngang thì momen quán tính lớn, do đó tốc độ góc ω nhỏ.

+ Sau đó diễn viên co 2 tay từ từ vào người để giảm dần momen quán tính và tăng tốc độ góc ω để quay nhanh hơn.