Sách Giải Bài Tập và SGK

C3 : Cho một hạt muối rơi vào ngọn lửa bếp ga, em sẽ thấy gì?

C3 :

Cho một hạt muối rơi vào ngọn lửa bếp ga, em sẽ thấy gì?

Lời giải:

Ta thấy ánh sáng vàng đặc trưng cho Natri.