Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Từ công thức và đường biểu diễn của Wđ, hãy rút ra nhận xét về biến đổi của động năng.

C2:

Từ công thức và đường biểu diễn của , hãy rút ra nhận xét về biến đổi của động năng.

Lời giải:

Ta có:

Gọi ω’, T’, f’, φ’ lần lượt là tần số góc, chu kì, pha ban đầu của động năng.

Ta nhận thấy động năng biến đổi tuần hoàn theo thời gian với ω’ = 2ω; T’ = T/2; f’ = 2f, φ’ = 2φ ± π