Sách Giải Bài Tập và SGK

C2 : Trong thí nghiệm ở hình 36.3, độ lệch pha của hai nguồn

C2 :

Trong thí nghiệm ở hình 36.3, độ lệch pha của hai nguồn bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Hai nguồn, phát hai sóng ánh sáng kết hợp có cùng tần số và cùng pha dao động.