Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Tính năng lượng toàn phần của một vật đứng yên có khối lượng nghỉ

C2:

Tính năng lượng toàn phần của một vật đứng yên có khối lượng nghỉ = 1kg. So sánh năng lượng này với điện năng do Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình (có công suất 1,92 triệu kilôoát) có thể phát ra trong 1 năm.

Lời giải:

Năng lượng toàn phần của vật đứng yên là:

E == 1. (3.= 9.(J)

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình có công suất là: P = 1,92.W

→ Điện năng phát ra của nhà máy trong 1 năm là:

A = P. t = 1,92..365.24.3600 ≈ 6.(J)

Vậy E > A