Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Tính khối lượng riêng của hạt nhân

C2:

Tính khối lượng riêng của hạt nhân. Nêu nhận xét.

Lời giải:

Ta có thể coi hạt nhân nguyên tử như một quả cầu có bán kính R.

Ta có khái niệm vật chất hạt nhân chỉ bao gồm hạt nhân của các nguyên tử, vật chất hạt nhân có khối lượng vô cùng lớn : \(1 \mathrm{~cm}^{3}\) có khối lượng 100 triệu tấn = \(10^{11} \mathrm{~kg}\).

Suy ra khối lượng riêng của hạt nhân : \(\frac{10^{11}}{10^{-6}}=10^{17}\left(\mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}\right)\).

Nhận xét: Mọi hạt nhân đều có khối lượng riêng.