Sách Giải Bài Tập và SGK

C2 : Tính khoảng vân và vị trí các vân sáng bậc 1, bậc 2 đối với ánh sáng tím và đối với ánh sáng đỏ. Nêu nhận xét.

C2 :

Tính khoảng vân và vị trí các vân sáng bậc 1, bậc 2 đối với ánh sáng tím và đối với ánh sáng đỏ. Nêu nhận xét.

Lời giải:

Ta có \(: i=(k+1) \frac{\lambda D}{a}-k \frac{\lambda D}{a}=\frac{\lambda D}{a}\)

Nếu cho \(a=2(m m) ; D=2(m) ; \lambda_{\text {đỏ }}=0,76 \mu m ; \lambda_{\text {tím }}=0,38(\mu m)\).

Suy ra \(: i_{\text {đỏ }}=\frac{\lambda_{\text {đo }} D}{a}=\frac{0,76 \cdot 10^{-6} \cdot 2}{2 \cdot 10^{-3}}=0,76 \cdot 10^{-3}(m)=0,76(m m)\).$$i_{\text {tím }}=\frac{\lambda_{\text {tim }} D}{a}=\frac{0,38.10^{-6} \cdot 2}{2 \cdot 10^{-3}}=0,38.10^{-3}(m)=0,38(\mathrm{~mm})$$

* Ánh sáng màu đỏ có vị trí vân sáng bậc \(1: x_{1}=i_{\overparen{\mathrm{a}}}=0,76(\mathrm{~mm})\)

vân sáng bậc \(2: x_{2}=2 i_{đ}=1,52(\mathrm{~mm})\)

* Ánh sáng màu tím có vị trí vân sáng bậc \(1: x_{1}=i_{t}=0,38(\mathrm{~mm})\)

vân sáng bậc \(2: x_{2}=2 i_{t}=0,76(\mathrm{~mm})\)