Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Thiên hà NGC5102 (Hình 60.3) và thiên hà NGC2997 (Hình 60.1) thuộc loại thiên hà nào?

C2:

Thiên hà NGC5102 (Hình 60.3) và thiên hà NGC2997 (Hình 60.1) thuộc loại thiên hà nào?

Lời giải:

Thiên hà NGC5102 là loại thiên hà elip

Thiên hà NGC2997 là loại thiên hà xoắn ốc.