Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Theo bạn, trong chùm sáng màu đỏ có mấy loại phôtôn ?

C2:

Theo bạn, trong chùm sáng màu đỏ có mấy loại phôtôn ?

Lời giải:

+ Chùm sáng màu đỏ là chùm bao gồm tất cả ánh sáng đơn sắc trong vùng màu đỏ có bước sóng từ 0,64μm đến 0,76μm.

Do đó ta có vô số loại phôtôn có năng lượng tính theo công thức ε = h.c/λ.