Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Tần số f và chu kì dao động T của dòng điện xoay chiều có mối liên hệ với tần số góc ω giống như ở các dao động cơ học. Hãy viết biểu thức tổng quát u(t), i(t) theo T rồi theo f.

C2:

Tần số f và chu kì dao động T của dòng điện xoay chiều có mối liên hệ với tần số góc ω giống như ở các dao động cơ học. Hãy viết biểu thức tổng quát u(t), i(t) theo T rồi theo f.


Lời giải:

Ta có ω = 2π/T = 2πf.

Vì vậy ta có các biểu thức u(t), i(t) như sau: