Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Suất điện động của máy phát điện xoay chiều phụ thuộc vào các yếu tố nào?

C2:

Suất điện động của máy phát điện xoay chiều phụ thuộc vào các yếu tố nào?


Lời giải:

Biên độ của suất điện động của máy phát điện xoay chiều:


= N.B.S.ω = N.B.S.2π.p.n

→ Suất điện động của máy phát điện xoay chiều phụ thuộc vào các yếu tố:

    + Số vòng dây N của phần ứng.

    + Tốc độ quay n (vòng/giây) của Rôto.

    + Độ lớn cảm ứng từ B của phần cảm.

    + Tiết diện S của cuộn dây phần ứng.

    + Số cặp cực p của phần cảm.