Sách Giải Bài Tập và SGK

C2 : So sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hoá học.

C2 :

So sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hoá học.

Lời giải:

Phản ứng hạt nhân là tương tác giữa các hạt nhân dẫn đến sự biến đổi của chúng thành các hạt nhân khác.

Phản ứng hoá học là phản ứng xảy ra ở lóp vỏ các nguyên tử và kết hợp thành phân tử mới, còn bản thân các hạt nhân nguyên tử trước và sau phản ứng không thay đổi.