Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Sau một giờ tính theo đồng hồ chuyển động với tốc độ v = 0,6c thì đồng hồ này chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên là bao nhiêu giây ?

C2:

Sau một giờ tính theo đồng hồ chuyển động với tốc độ v = 0,6c thì đồng hồ này chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên là bao nhiêu giây ?

Lời giải:

Ta có :Δ= 1 giờ, v = 0,6c

⇒ Đồng hồ này chạy chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên là:

1,25 − 1 = 1,25 − 1 = 0,25 giờ = 15 phút