Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Pha dao động của u và i có trùng nhau không? Vì sao?

C2:

Pha dao động của u và i có trùng nhau không? Vì sao?

Lời giải:

Pha dao động của u và i không trùng nhau mà sẽ lệch pha nhau một góc π/2. Vì theo định luật Ohm cho đoạn mạch AB ta có: u = = e = -L.di/dt.