Sách Giải Bài Tập và SGK

C2 : Nhìn Mặt Trời qua tấm kính đỏ (kính lọc sắc đỏ), ta thấy tấm kính có màu đỏ. Giải thích tại sao.

C2 :

Nhìn Mặt Trời qua tấm kính đỏ (kính lọc sắc đỏ), ta thấy tấm kính có màu đỏ. Giải thích tại sao.

Lời giải:

Vì tấm kính lọc sắc đỏ hấp thụ hầu hết các ánh sáng đơn sắc khác ngoại trừ màu đỏ nên ta thấy tấm kính có màu đỏ.