Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Khi nguồn âm chuyển động ra xa máy thu, cũng lập luận tương tự như trên, chứng minh rằng bước sóng mới được tạo thành có chiều dài là:

C2:

Khi nguồn âm chuyển động ra xa máy thu, cũng lập luận tương tự như trên, chứng minh rằng bước sóng mới được tạo thành có chiều dài là:

= (v + vS).T

Lời giải:

+ Ở thời điểm t = 0 nguồn âm phát ra một đỉnh sóng truyền trong môi trường với tốc độ v, sau chu kì T đi được một khoảng v.T. Cũng trong khoảng thời gian đó, nguồn sóng di chuyển được 1 khoảng .T cùng phương, ngược chiều chuyển động của đỉnh sóng và cách đỉnh sóng một khoảng (v + )T.

+ Đúng lúc đó, nguồn sóng phát ra một đỉnh sóng . Suy ra khoảng cách giữa 2 đỉnh sóng liên tiếp là: = (v + ).T = (v + )/f

cũng là bước sóng mới được tạo thành có chiều dài là:

    λ = = (v + ).T