Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Dựa vào đặc tuyến vôn - ampe ở hình 43.4, em còn nhận xét gì về sự phụ thuộc của I vào

C2:

Dựa vào đặc tuyến vôn - ampe ở hình 43.4, em còn nhận xét gì về sự phụ thuộc của I vàokhi <

Lời giải:

Dựa vào đường đặc tuyến vôn - ampe của tế bào quang điện ta nhận thấy khi <thì đường biểu diễn của I theo có dạng đường cong, do đó mối quan hệ của I theo U không tuân theo định luật Ôm.