Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Đối với máy tăng áp, nên dùng dây của cuộn thứ cấp là loại có đường kính to hơn hay nhỏ hơn của cuộn sơ cấp? Vì sao?

C2:

Đối với máy tăng áp, nên dùng dây của cuộn thứ cấp là loại có đường kính to hơn hay nhỏ hơn của cuộn sơ cấp? Vì sao?


Lời giải:

Với máy biến áp lý tưởng ta có:


Ta nhận thấy cường độ dòng điện trong mỗi cuộn dây tỉ lệ nghịch với điện áp ở hai đầu cuộn dây.

Vì vậy nếu là máy tăng áp thì điện áp ở cuộn thứ cấp cao hơn cuộn sơ cấp nên dòng điện qua cuộn thứ cấp nhỏ hơn, ta có thể dùng dây đồng loại có đường kính nhỏ hơn dây của cuộn sơ cấp để cho tiết kiệm dây dẫn, đảm bảo máy gọn nhẹ (tính kinh tế cao), đường kính dây nhỏ nhưng điện trở của dây lại tăng, tuy nhiên cường độ qua dây thứ cấp nhỏ nên hao phí nhiệt do điện trở của dây quấn gây ra không đáng kể.