Sách Giải Bài Tập và SGK

C2 : Điều chỉnh cho ngọn lửa bếp ga tăng dần và nhìn vào ngọn lửa, em thấy màu của nó thay đổi thế nào?

C2 :

Điều chỉnh cho ngọn lửa bếp ga tăng dần và nhìn vào ngọn lửa, em thấy màu của nó thay đổi thế nào?

Lời giải:

Khi điều chỉnh cho nhiệt độ ngọn lửa bếp ga tăng dần thì màu ngọn lửa sẽ chuyển từ màu vàng sang màu xanh do nhiệt độ của ngọn lửa tăng lên nên quang phổ sẽ lan dần sang bước sóng ngắn hơn.