Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu một phần tử trong đoạn mạch RLC nối tiếp có thể lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch được không? Hãy cho một ví dụ.

C2:

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu một phần tử trong đoạn mạch RLC nối tiếp có thể lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch được không? Hãy cho một ví dụ.


Lời giải:

Sử dụng giản đồ vectơ ta nhận thấy:


*

có thể lớn hơn U.

*

có thể lớn hơn U. Nhưng

là cạnh góc vuông của ΔOSP nên luôn nhỏ hơn hoặc bằng cạnh huyền OS có độ dài bằng U.