Sách Giải Bài Tập và SGK

C2 : Có thể dựa vào công thức đơn giản nào về lăng kính để thấy rõ góc lệch D của tia sáng truyền qua lăng kính phụ thuộc vào chiết suất n của lăng kính?

C2 :

Có thể dựa vào công thức đơn giản nào về lăng kính để thấy rõ góc lệch D của tia sáng truyền qua lăng kính phụ thuộc vào chiết suất n của lăng kính?Lời giải:

Với góc tới nhỏ, ta có góc lệch D của tia sáng truyền qua lăng kính được tính theo công thức D = (n − 1).A

Trong đó A là góc chiết quang của lăng kính không thay đổi, do đó nếu các tia ló có màu sắc khác nhau bị lệch khác nhau, tức là có góc lệch D khác nhau thì chiết suất n khác nhau. Vậy chiết suất của lăng kính có giá trị khác nhau tuỳ theo màu ánh sáng đơn sắc.