Sách Giải Bài Tập và SGK

C2 : Có nên để cho tia X tác dụng lâu lên cơ thể người không?

C2 :

Có nên để cho tia X tác dụng lâu lên cơ thể người không?


Lời giải:

Không nên để cho tia X tác dụng lâu lên cơ thể người. Vì khi tia X tác dụng lâu lên cơ thể thì tác dụng sinh lí của tia X sẽ làm huỷ tế bào, nhất là các hồng huyết cầu. Do đó chỉ được xin phép chiếu điện, chụp điện dùng tia X khi có ý kiến của bác sĩ chuyên môn.