Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Từ hình vẽ 24.2, hãy nêu cách áp dụng quy tắc vặn đinh ốc cho các vectơ E, B,Ox (hoặc quy tắc tam diện thuận).

C1:

Từ hình vẽ 24.2, hãy nêu cách áp dụng quy tắc vặn đinh ốc cho các vectơ (hoặc quy tắc tam diện thuận).

Lời giải:

Tại một điểm bất kỳ trên phương truyền sóng, nếu vặn đinh ốc sao cho đinh ốc tịnh tiến theo chiều truyền sóng thì chiều quay của đinh ốc là từ sang