Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Từ công thức và đường biểu diễn của Wt, hãy rút ra nhận xét về biến đổi thế năng.

C1:

Từ công thức và đường biểu diễn của , hãy rút ra nhận xét về biến đổi thế năng.

Lời giải:

Ta có:

Gọi ω’, T’, f’, φ’ lần lượt là tần số góc, chu kì, pha ban đầu của thế năng.

Ta nhận thấy thế năng biến đổi tuần hoàn theo thời gian với ω’ = 2ω; T’ = T/2; f’ = 2f, φ’ = 2φ