Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Tính tốc độ chạy ra xa của một thiên hà cách chúng ta hai trăm nghìn năm ánh sáng.

C1:

Tính tốc độ chạy ra xa của một thiên hà cách chúng ta hai trăm nghìn năm ánh sáng.

Lời giải:

Khoảng cách giữa thiên hà và chúng ta là: d = 200000 năm ánh sáng.

Theo công thức Hớp-bơn, tốc độ lùi ra xa của thiên hà là:

v = H.d = 1,7..200000 = 3400(m/s)