Sách Giải Bài Tập và SGK

C1 : Tính năng lượng của phôtôn ứng với vạch lam

C1 :

Tính năng lượng của phôtôn ứng với vạch lam

Lời giải:

Vạch lamtrong dãy Banme của quang phổ nguyên tử Hiđrô có bước sóng đo được là λ= 0,4861μm nên năng lượng của phôtôn tương ứng là: