Sách Giải Bài Tập và SGK

C1; Tính bán kính của hạt nhân 238U.

C1;

Tính bán kính của hạt nhân \({ }^{238} U\). Hạt nhân \({ }^{238} U\) có thể tích lớn hơn hạt nhân heli \({ }_{2}^{4} \mathrm{He}\) mấy lần?

Lời giải:

Ta có, bán kính hạt nhân nguyên tử: \(R=1,2.10^{-15} A^{\frac{1}{3}}\) (m)

Hạt nhân \({ }^{238} U\) có bán kính \(R_{U}=1,2.10^{-15}(238){ }^{\frac{1}{3}}=7,44.10^{-15}(\mathrm{~m})\) Hạt nhân \({ }_{2}^{4} \mathrm{He}\) có bán kính

$$\begin{aligned}& R_{H e}=1,2.10^{-15}(4)^{\frac{1}{3}}=1,9.10^{-15}(m) \\& \Rightarrow \frac{R_{U}}{R_{H e}}=3,915 \Rightarrow \frac{V_{U}}{V_{H e}}=\left(\frac{R_{U}}{R_{H e}}\right)^{3}=60 .\end{aligned}$$