Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Thay biểu thức (6.6) của x'' vào phương trình (6.3) thì vế đầu của phương trình này sẽ là thế nào?

C1:

Thay biểu thức (6.6) của x'' vào phương trình (6.3) thì vế đầu của phương trình này sẽ là thế nào?

x′′ + ω.x = 0 (6.3)

x′′ = −ω.cos(ωt + φ) = −ω.x (6.6)

Lời giải:

Thay x′′ = −ω.cos(ωt + φ) vào phương trình x′′ + ω.x = 0 thì ta được:

−ω.cos(ωt + φ) + ω.x = 0

⇔ ω(−A.cos(ωt + φ) + x) = 0 ⇔ x = Acos(ωt + φ)