Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: So sánh phương trình M = dL/dt (3.3) với phương trình:

C1:

So sánh phương trình M = dL/dt (3.3) với phương trình:

trong đó p = mv là động lượng của chất điểm, ta có thể rút ra nhận xét gì về ý nghĩa vật lí của đại lượng L = Iω ?

Lời giải:

So sánh phương trình M = dL/dt với phương trình F = dp/dt.

Ta nhận thấy momen lực tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục bằng với tốc độ biến đổi của momen động lượng, tương tự ý nghĩa lực tác dụng vào vật chuyển động tịnh tiến bằng tốc độ biến đổi của động lượng của vật;

Momen động lượng L = Iω trong chuyển động quay tương ứng với động lượng p = mv trong chuyển động tịnh tiến.