Sách Giải Bài Tập và SGK

C1 : So sánh khả năng đâm xuyên của tia tử ngoại và tia X. Nêu nhận xét.

C1 :

So sánh khả năng đâm xuyên của tia tử ngoại và tia X. Nêu nhận xét.


Lời giải:

Tia tử ngoại có bước sóng dài hơn tia X, tác dụng đâm xuyên rất yếu, trong khi đó tia X có bước sóng ngắn hơn nhiều nên khả năng đâm xuyên lớn hơn rất nhiều.